CountBoost за мъже

53.90 лв.

Естествена подкрепа, с помощта на която се подпомага фертилността на мъжа – повишава се броят на сперматозоидите, увеличава се мобилността им и се въздейства положително върху промяна в морфологията им